Byggmodeller

Byggmodeller är något vi har stora ambitioner inom. Förutom att erbjuda ett stort och brett sortiment har vi även planer på starta en byggmodell-Club samt hålla tävlingar, utställningar och träffar för dig med intresse för byggmodeller. Ett mål är också att på ett eller annat vis engagera ungdomar till att prova på byggmodeller, mer om detta senare.